3D2 | מדריכי הפעלה ושימוש למוצר | תלת מימד

מדריכי הפעלה ושימוש למכשירים

מדריכי הפעלה נועדו להכיר למשתמש את האופן הנכון לתפעול המכשיר, הן בבואו להפעילו בפעם הראשונה והן כאשר מתעורר הצורך בתפעולו השוטף. בדף זה מוצגים מדריכי הפעלה ושימוש למכשירים שונים. המדריכים נבנו כמצגת באורך של 23 דקות, המלווה בקריינות לכל אורכה. המדריכים ניתנים לשליטה באופן מלא על ידי המפעיל, ובאפשרותו לעבור בין הפרקים השונים, לעצור ולהמשיך בצפייה ככל הנדרש לו.

נרגשים לקראת האתגר הבא!

שרטוטי ייצור, הנקראים גם שופדרואינג, הם שרטוטים בעלי רמת פירוט גבוהה מאד המשמשים כמפרט טכני עבור בניות הנדסיות מורכבות. הדרך הנכונה להפקת שרטוטי ייצור מתחילה בבניית מודל תלת מימדי ממוחשב שמאפשר לנתח את כל המידע הנדרש להכנת שופדרואינג מדוייקים ואיכותיים.

שרטוטי יצור

הדמיות מוצרים משמשות מעצבים, יצרנים וחברות סטארט-אפ לבחינה, המחשה ושיווק מוצרים או רעיונות שונים. הדמיות פוטוריאליסטיות מדגימות את אופן השימוש והדרכים הנכונות לתפעול המוצר, ומאפשרות הדמיה של פרופורציות, חומרים וצבעים ברמת פירוט ודיוק כה גבוהים, שלעיתים לא ניתן להבחין האם מדובר במוצר קיים או בהדמיה ממוחשבת.
מדריכי פירוק והרכבה תלת מימדים, המדריכים נעשים כהדמיות מוצר פוטוריאליסטיות המאפשרות להדגים את השלבים השונים הנדרשים לפירוק או הרכבה של המכשירים השונים.. המדריך בנוי בפורמט של סרטון מוצר באנימציית תלת מימד, המתאימה במיוחד להמחשת פירוק והרכבה של מוצרים טכניים מורכבים.

מדריכי הרכבה ופירוק

מדריכי הפעלה ושימוש בתוכנות מספקים הכוונה המיועדת למכשירים טכנולוגיים חדשניים בעלי ממשק ייחודי. מדריכים אלו בנויים כמצגות המדגימות באופן ברור ומדורג את כל השלבים הנדרשים על מנת להפעיל  את התוכנה. במצגות אלו ניתן לשלב גם גרפיקה, קטעי קול וקריינות המפשטים את תהליך הלימוד.