3D2 | שרטוטי ייצור (100% מקצועיות) | תלת מימד

שרטוטי ייצור

שעון שמש "שבילים"

בניית מודל תלת מימדי של שעון השמש "שבילים" בפארק שחמון באילת בשנת 2005-2006, עבור הפסל רמי אביצור.
במהלך התכנון שימש המודל את הפסל ככלי סימולציה בתהליך הפיתוח הצורני.

בנוסף, שימש המודל את הפסל כסימולטור שמש לבדיקת הפסל.
במהלך העבודה נוצרו מתוך המודל גם הדמיות והדמיות שמש להצגת הפרוייקט.

 

שרטוטי הייצור שהופקו מתוך המודל:

  • שרטוטי ערגול למערגל הצינורות

  • שרטוטי הרכבה למפעל הייצור

  • טוטי הובלת המבנה המורכב לאתר ההצבהשר

כחלק מהעבודה תוכנן גם מכשיר יעודי הכולל שימוש בקרן לייזר לביצוע סימוני שעה על הפסל.
 

העבודה התבצעה מול הפסל, אדריכל הנוף של הפארק, הגוף המזמין, חברת הפיקוח, מהנדס המבנה ומהנדס הבטיחות.

פרגולה של הפסל ישראל הדני - ירושלים

תכנון הפרגולה התבצע ביחד עם הפסל והתבסס על סקיצות ושרטוטים שהוכנו על ידו.
מתוך המודל הופקו כל שרטוטי היצור כולל ערגול כיפוף וחיתוך.
העבודה התבצעה מול הפסל, הקבלן, הגוף המזמין ומהנדס המבנה.

עבור לב ד.ע פרויקטים מיוחדים

בניית מודל תלת מימדי של גרם מדרגות לבית פרטי בירושליים - 2007

גרם מדרגות המבוסס על קורות פלדה מעורגלות בעובי 15 מ"מ.

לאחר בניית המודל, נפרסו הקורות למטרת חיתוך בלהבה וערגול.

מודל הנדסי תלת מימדי - אגף ברונפמן לארכיאולוגיה, מוזיאון ישראל

בניית מודל הנדסי תלת מימדי של האגף.
בשלב ראשון שימש המודל כאמצעי המחשה עבור אדריכלי הפרויקט, אוצרי האגף ומעצבי התערוכות. בשלב שני,

 

לאחר אישור, שימש המודל לייצור:

  • רשימות חיתוך ללוחות חיפוי.

  • שרטוטי ייצור לקונסטרוקציות תומכות.

  • שרטוטי הרכבה למערך לוחות החיפוי והקונסטרוקציה.

 

המודל מכיל מערך של 2800 לוחות חיפוי ו 1300 סולמות קונסטרוקציה.
 

העבודה התבצעה מול מנהלי הפרויקט, אדריכלי הפרויקט,אוצרי האגף, מעצבי התערוכות, הקבלן המבצע, קבלני משנה, יצרן לוחות החיפוי בשוויץ ויצרן ארונות התצוגה באיטליה.

מדריכים אינטראקטיביים
סימולציות אינטראקטיביות 3D
מדריכי הפעלת תוכנה
סימולציות 3D