logo-3d2
דף הבית / שרטוטי ייצור / שרטוטי יצור לפיסול סביבתי / פרגולה ועץ י.מ.ק.א, ירושלים

פרגולה
י.מ.ק.א, ירושלים

פרגולה בעיצובו של הפסל ישראל הדני. תכנון הפרגולה ובניית המודל התלת מימדי נעשו מתוך סקיצות ושרטוטים של הפסל. בעזרת המודל הממוחשב היה ניתן להפיק את שרטוטי היצור השונים שכללו חלקים בערגול כיפוף וחיתוך. אחד מיתרונותיה של ההדמיה הממוחשבת בא לידי ביטוי בפרויקט זה, כאשר המודל אפשר זיהוי של החלקים הדורשים פיתוח נוסף בטרם יוכלו לעבור לשלב היצור. העבודה נעשתה עבור לב ד.ע פרויקטים מיוחדים, והתבצעה מול הפסל, הקבלן, הגוף המזמין ומהנדס המבנה.
logo-3d2