logo-3d2
דף הבית / שרטוטי ייצור / שרטוטי יצור לפיסול סביבתי / שעון שמש "קונוס" מוזיאון פעיל עין יעל

שעון שמש "קונוס"
מוזיאון פעיל עין יעל

שעון שמש המעוצב כחרוט קעור החצוב בתוך האבן. החריצים בחלקו הפנימי של החרוט מסמלים את השנתות. השעון ברובו עשוי אבן, פרט לגנומון העשוי מברזל. השעון הוצב בתערוכה הקבועה של הרחוב הרומי המשוחזר במוזיאון הפעיל בעין יעל. בנייתו של מודל תלת מימדי ממוחשב, אפשרה לבצע סימולציה המדמה את תנועת השמש והטלת הצל על השנתות. את השעון ביצע סתת-אומן אשר קיבל לידיו את שרטוטי הייצור שהופקו מתוך המודל הממוחשב. מאחר וכיוונו של השעון הצריך גם הוא מכשור מדידה מדויק, הופקו בנוסף גם שרטוטי ייצור לבניית מכשיר זה שהתבסס על טכנולוגיית לייזר

logo-3d2