logo-3d2
דף הבית / הדמיות ממוחשבות / הדמיות פיסול סביבתי / שעון שמש מפלסים

הדמיית פיסול סביבתי
שעון שמש Levels

שעון במראה של מדרגות חצובות באבן, כאשר כל מדרגה מייצגת שעה שלמה. הפרויקט כלל בניית מודל תלת מימדי וביצוע הדמיה ממוחשבת. ניתן לראות כיצד סרטון האנימציה ממחיש את אופן פעולתו של השעון: בכל שלב בו המדרגה מוצללת במלואה – מתחילה שעה, ובכל פעם שהיא מוארת מסתיימת שעה.

logo-3d2