logo-3d2

מדריכי הפעלה ושימוש למכשירים

דף הבית / מדריכים / מדריכי הפעלה ושימוש למכשירים
מדריכי הפעלה נועדו להכיר למשתמש את האופן הנכון לתפעול המכשיר, הן בבואו להפעילו בפעם הראשונה והן כאשר מתעורר הצורך בתפעולו השוטף. בדף זה מוצגים מדריכי הפעלה ושימוש למכשירים שונים. המדריכים נבנו כמצגת באורך של 23 דקות, המלווה בקריינות לכל אורכה. המדריכים ניתנים לשליטה באופן מלא על ידי המפעיל, ובאפשרותו לעבור בין הפרקים השונים, לעצור ולהמשיך בצפייה ככל הנדרש לו.

מדריך הפעלה
מכשיר UFED TOUCH

מדריך הפעלה למכשיר UFED TOUCH המשמש להוצאת מידע מטלפונים סלולריים. נבנה עבור חברת Cellebrite , אורכו 23 דקות והוא בנוי כסרטון המלווה בקריינות לכל אורך שלביו. המדריך מציג את המכשיר המבוסס על טכנולוגיית מסך-מגע, תוך פירוט של החלקים המגיעים בערכה הנלווית לו. הוא כולל הסברים בנוגע לכל יכולותיו של המכשיר ולכל הפעולות הניתנות לביצוע בעזרתו. אנימציית התלת מימד מאפשרת למשתמש לשלוט על קצב ההדרכה, ביכולתו לעבור בין השלבים השונים, לעצור ולהמשיך לצפות ככל הנדרש לו.

מדריך הפעלה
מכשיר UME - 36Pro

מדריך שימוש למכשיר UME-36Pro המשמש לגיבוי והעברה של מידע בין טלפונים סלולריים. נבנה עבור חברת Cellebrite , אורכו 23 דקות והוא בנוי כסרטון המלווה בקריינות לכל אורך שלביו. המדריך מציג את המכשיר, תוך פירוט של החלקים המגיעים בערכה הנלווית לו. הוא כולל הסברים בנוגע לכל יכולותיו של המכשיר ולכל הפעולות הניתנות לביצוע בעזרתו. מאחר והמכשיר כולל לחצני הפעלה, דומתה תנועת הלחצנים בעזרת סט חיווים התואמים את אופן פעולתם. אנימציית התלת מימד מאפשרת למשתמש לשלוט על קצב ההדרכה, ביכולתו לעבור בין השלבים השונים, לעצור ולהמשיך בצפייה ככל רגע נתון.

מדריך הפעלה
מכשיר UME - TOUCH

מדריך שימוש והפעלה למכשיר UME TOUCH המשמש לגיבוי והעברה של מידע בין טלפונים סלולריים. סרטון המוצר מציג את כל יכולותיו של המכשיר המבוסס על טכנולוגיית מסך-מגע, ומסביר באופן מפורט את מגוון הפעולות הניתנות לביצוע בעזרתו. הדמיית המוצר מתארת את הערכה הנלווית למכשיר, תוכנה וחלקיה השונים, נעשתה עבור חברת Cellebrite אורכה הוא 23 דקות והיא מלווה בקריינות בכל אחד משלביה. אנימציית התלת מימד מאפשרת למשתמש לשלוט על קצב ההדרכה, ביכולתו לעבור בין השלבים השונים, לעצור ולהמשיך בצפייה ככל שנדרש.

עוד במדריכים

מדריכי הרכבה ופירוק
מדריכי הרכבה ופירוק
מדריכי הפעלת תוכנה
מדריכי הפעלת תכנה

אולי יעניין אותך גם

שרטוטי יצור לאדריכלות
שרטוטי יצור
הדמיות מוצר
הדמיות ממוחשבות

נרגשים לקראת האתגר הבא!

logo-3d2