logo-3d2
דף הבית / הדמיות ממוחשבות / הדמיות פיסול סביבתי / שעון שמש מוטות

הדמיית פיסול סביבתי
שעון שמש Convergence

שעון שמש זה עשוי מ 15 מוטות המקובעים למשטח אבן עליו מערכת סימונים גרפית מורכבת ומדויקת. שמו של השעון: Convergence(התכנסות), ניתן לו מאחר וכל פעם שצילם של שני מוטות מתכנס יחדיו, הדבר מסמל מהלך של שעה שלמה. ההדמיה הממוחשבת נעשתה כסרטון אנימציה בו ניתן לראות את מהלך תנועת השמש לאורך שעות היום והאופן בו הצללים מתכנסים ומוטלים על גבי האבן.

logo-3d2