logo-3d2
דף הבית / הדמיות ממוחשבות / הדמיות אדריכליות ייחודיות / סימולציה תלת מימדית מערכת לבניית תחנת כוח

סימולציה תלת מימדית
מערכת לבניית תחנת כוח

סרטון המוצר הבא מציג מערכת אינטראקטיבית המיועדת לבנייה של תחנת כוח מבוססת גנרטורים. בעזרת ההדמיה הממוחשבת, ניתן לבחון את היכולת להקטין או להגדיל את התחנה בהתאם למודולים השונים ולהסיק מהו השטח עליו תתפרס תחנת הכח ומהם האלמנטים הנדרשים להקמתה ואחזקתה. ההדמיה ייחודית זו מדגימה כיצד שילוב בין הדמיית מוצר והדמיה אדריכלית מאפשר לבצע סימולציה של תרחישים שונים המותאמים לאתר.

logo-3d2