3D2 | הדמיות מבנים (100% ריאליסטיות)

הדמיות אדריכליות

הדמיית גלריה במוזיאון ישראל

הדמיה של אולם ט' באגף הארכיאולוגיה במוזיאון ישראל בירושלים.

ההדמיה נועדה לשרת את אוצרי התערוכה ומעצבי התערוכה.

לאחר מכן הופקו מהמודל ששימש להדמיה שרטוטי יצור עבור האובייקטים הבנויים.

נעשה עבור מוזיאון ישראל

הדמיה אדריכלית - בית בכוכב יאיר

הדמיה תלת מימדית לפרטי פרטים של בית בכוכב יאיר

מדריכים אינטראקטיביים
סימולציות אינטראקטיביות 3D
מדריכי הפעלה ושימוש
סימולציות 3D