3D2 | מדריכי הפעלה ושימוש למוצר | תלת מימד

מדריכי הפעלה ושימוש למוצר

מדריכי הפעלה נועדו לעזור למשתמש להכיר בפעם הראשונה את הפעלת המכשיר וללוות את המשתמש במידת הצורך ללא הגבלה. בדף זה מוצגים מדריכי הפעלה ושימוש למספר מכשירים.

המדריכים בנויים כמצגת באורך של 23 דקות בליווי קריינות עבור כל שלב ושלב.

למשתמש יש שליטה מלאה על המדריך. ניתן לעבור בין הפרקים, לעצור ולהמשיך לנגן.

מדריך הפעלת מכשיר UFED - TOUCH

המכשיר משמש להוצאת מידע מטלפונים סלולריים.
העבודה בוצעה עבור חברת Cellebrite

מדריך הפעלה למכשיר UME - 36Pro

מכשיר גיבוי והעברת מידע בין טלפונים סלולריים

העבודה בוצעה עבור חברת Cellebrite

מדריך הפעלה למכשיר UME - TOUCH

מכשיר גיבוי והעברת מידע בין טלפונים סלולריים

העבודה בוצעה עבור חברת Cellebrite

סימולציות אינטראקטיביות 3D
מדריכים אינטראקטיביים
שרטוטי ייצור
מדריכי הפעלת תוכנה