3d2 | מדריך הפעלת תוכנה

מדריך הפעלת תוכנה -  UFED Physical Analyzer

יצירת מדריך מלא להפעלת תוכנות

מדריך הפעלת תוכנה נועד למכשירים טכנולוגיים חדשניים עם תוכנת ממשק ייחודית. התוכנה הזו אינה בהכרח תוכנה מסובכת להפעלה, אך דורשת מעט הכוונה והכרות

התוכנה שבעבורה נבנה המדריך מבצעת פעולה של הוצאת מידע מטלפונים סלולריים.

מטרת המדריך היא להקל על המשתמש בהפעלת התוכנה בפעם הראשונה.
המדריך בנוי כמצגת עם קריינות וגרפיקה תואמת שמסבירה למשתמש בצעדים פשוטים מה נדרש בכדי להפעיל אותה. 
הערך המוסף שמקבל המשתמש הוא שליטה מלאה בקצב העברת המצגת ושליטה בהפעלה (אחורה וקדימה) ככל שיחפוץ.

נעשה עבור חברת Cellebrite