3D2 | מדריכי הפעלת תוכנה | אינטראקטיבי

מדריכי הפעלת תוכנה אינטראקטיביים

מדריך הפעלת תוכנה נועד למכשירים טכנולוגיים חדשניים עם תוכנת ממשק ייחודית. התוכנה לא חייבת להיות תוכנה מסובכת להפעלה, אך דורשת מעט הכוונה והכרות להפעלות הראשונות של המשתמש.

המדריך בנוי כמצגת עם קריינות וגרפיקה תואמת שמסבירה למשתמש בצעדים פשוטים מה נדרש בכדי להפעיל אותה. 
הערך המוסף שמקבל המשתמש הוא שליטה מלאה בקצב העברת המצגת ושליטה בהפעלה (אחורה וקדימה) ככל שיחפוץ.

מדריך הפעלת תוכנה -  UFED Physical Analyzer

מדריך לתחילת עבודה בתכנה שנועדה להוציא מידע מטלפונים סלולריים
המדריך מלווה בקריינות וגרפיקה תואמת.
העבודה בוצעה עבור חברת Cellebrite

מדריך הפעלת תוכנה -  UFED Physical Analyzer

מדריך ללימוד ביצוע פעולת חיפוש בתכנה שנועדה להוציא מידע מטלפונים סלולריים. המדריך מלווה בקריינות וגרפיקה תואמת.

העבודה בוצעה עבור חברת Cellebrite

סימולציות אינטראקטיביות 3D
מדריכים אינטראקטיביים
סימולציות 3D
מדריכי הפעלה ושימוש