3D2 | הדמיית תלת מימד - סימולצית הרכבת תחנת כוח

סימולציה תלת מימדית להרכבת תחנת כח

מערכת אינטראקטיבית לבנייה של תחנת כוח מבוססת גנרטורים.


ניתן להקטין ולהגדיל את התחנה ובהתאם ללמוד על האלמנטים הדרושים להקמתה ואחזקתה.