3D2 | הדמייה תלת מימדית | מתחם גלריה במוזיאון ישראל

הדמיית גלריה במוזיאון ישראל

הדמיה של אולם ט' באגף הארכיאולוגיה במוזיאון ישראל בירושלים.
ההדמיה נועדה לשרת את אוצרי התערוכה ומעצבי התערוכה.
לאחר מכן הופקו מהמודל ששימש להדמיה שרטוטי יצור עבור האובייקטים הבנויים.
נעשה עבור מוזיאון ישראל