3D2 | מדריכים אינטראקטיביים | תלת מימד

מדריכים אינטראקטיביים בתלת מימד

מדריכי הרכבה ופירוק למכונות ומוצרים

מדריכים אינטראקטיביים תלת מימדיים הם דרך אידאלית להעברת הנחיות הרכבה למכשירים, רהיטים או מוצרים מורכבים. תהליך הרכבת מחרטה, מכשירי מדידה מדויקים ועוד, מקבלים חיים ומקלים על המשתמש בתהליך.

פשוט ממזערים טעויות הרכבה ל-0!

המדריך נשלט באופן מלא על ידי המשתמש וכולל:

  • אנימציה תלת מימדית מפורטת של כל שלב בתהליך הפירוק

  • ליווי בהסבר טקסטואלי לכל שלב

  • פאנל שליטה למעבר בין קטעים, עצירה והמשך

מדריך אינטראקטיבי לפירוק חלק ה"רכב" ממחרטה

ניתן לראות בסרטון ההדגמה את תהליך פירוק המחרטה, שלב אחר שלב באופן מפורט וברור

מדריך אינטראקטיבי תלת מימדי - הרכבת מכשיר מדידה

מכשיר מדידה וסימון שעות על גבי שעוני שמש

מדריך הרכבה תלת מימדי לרהיט איקאה

מדריכי ההרכבה של איקאה מסודרים וברורים, אך לעיתים רבות נתקלים המרכיבים בהסברים לא ברורים. לשם כך ייצרנו מדריך אינטראקטיבי להרכבת להרכבת הארונית KORRAS של איקאה. 

המדריך האינטראקטיבי "מחייה" את המדריך הדומם והמוכר על ידי הוספת תנועה תלת מימדית הבהרת שלבי ההרכבה השונים. ניתן לשלוט בתהליך ההדמייה ולעבור קדימה ואחורה בין השלבים. 
תהליך ההרכבה מעולם לא היה פשוט כל כך! 

 

סימולציות אינטראקטיביות 3D

מדריכי הפעלת תוכנה

סימולציות 3D

מדריכי הפעלה ושימוש