3D2 | שרטוטי יצור | shop drawings | פיסול סביבתי

בניית מודל תלת מימדי - פרגולה של הפסל הישראל הדני בירושלים

תכנון הפרגולה התבצע ביחד עם הפסל והתבסס על סקיצות ושרטוטים שהוכנו על ידו.
מתוך המודל הופקו כל שרטוטי היצור כולל ערגול כיפוף וחיתוך.
העבודה התבצעה מול הפסל, הקבלן, הגוף המזמין ומהנדס המבנה.

עבור לב ד.ע פרויקטים מיוחדים