3D2 | מדריכים אינטראקטיביים | תלת מימד

מדריכי הרכבה ופירוק למכונות ומוצרים

מדריכים אינטאקטיביים תלת מימדיים

מדריכים אינטראקטיביים תלת מימדיים הם דרך אידאלית להעברת הנחיות הרכבה למכשירים, רהיטים או מוצרים מורכבים. תהליך הרכבת מחרטה, מכשירי מדידה מדויקים ועוד, מקבלים חיים ומקלים על המשתמש בתהליך.

פשוט ממזערים טעויות הרכבה ל-0!

המדריך נשלט באופן מלא על ידי המשתמש וכולל:

                                  אנימציה תלת מימדית מפורטת של כל שלב בתהליך הפירוק

                                                  ליווי בהסבר טקסטואלי לכל שלב

                                         פאנל שליטה למעבר בין קטעים, עצירה והמשך

3D2 Solutions

500 Terry Francois Street, San Francisco, CA 94158

info@mysite.com  /  Tel. 123-456-7890

נרגשים לקראת האתגר הבא - 050-5543356