3D2 | הדמיית תלת מימד למתחם - הדמיית המכללה למנהל

הדמיית המכללה למינהל

הדמיה תלת מימדית של המכללה למינהל בראשון לציון.
 

המבנים במודל נבנו על ידי שימוש בשרטוטי אדריכלי המבנים השונים ועל ידי לימוד השטח מסיורים במקום.
 

המודל מוצג בתבנית של מצגת אינטראקטיבית המספקת מידע על המחלקות השונות בקמפוס.
 

העבודה התבצעה מול נציגי המכללה ומול האדריכלים השונים של המבנים בקמפוס.
 

נעשה בשיתוף עם studio bonsai ובסיוע נעה רם ואריאל פרמן.