מודל הנדסי תלת מימדי - אגף ברונפמן לארכיאולוגיה - מוזיאון ישראל

מודל הנדסי תלת מימדי - אגף ברונפמן לארכיאולוגיה, מוזיאון ישראל

בניית מודל הנדסי תלת מימדי של האגף.
בשלב ראשון שימש המודל כאמצעי המחשה עבור אדריכלי הפרויקט, אוצרי האגף ומעצבי התערוכות. בשלב שני, לאחר אישור, שימש המודל לייצור:

  • רשימות חיתוך ללוחות חיפוי.

  • שרטוטי ייצור לקונסטרוקציות תומכות.

  • שרטוטי הרכבה למערך לוחות החיפוי והקונסטרוקציה.

 

המודל מכיל מערך של 2800 לוחות חיפוי ו 1300 סולמות קונסטרוקציה.
 

העבודה התבצעה מול מנהלי הפרויקט, אדריכלי הפרויקט,אוצרי האגף, מעצבי התערוכות, הקבלן המבצע, קבלני משנה, יצרן לוחות החיפוי בשוויץ ויצרן ארונות התצוגה באיטליה.