3D2 | שרטוטי ייצור לאדריכלות | shop drawings

שרטוטי יצור לאדריכלות

שרטוטי יצור לאדריכלות הידועים בקרב בעלי המקצוע בשם: Shop Drawings מאפשרים לתרגם את החזון האדריכלי לאובייקט פיזי הלכה למעשה. אולם, על מנת לייצר אלמנטים מורכבים, כגון: גרמי מדרגות שאינם סטנדרטים, קונסטרוקציות מורכבות, או אובייקטים אמורפיים, יבקש בעל המקצוע לקבל לידיו שרטוטים שבכדי לבצעם נדרש דיוק מושלם וידע הנדסי רב. כאן מגיע לידי ביטוי כוחה ויתרונה של הדמיית תלת מימד. בניית המודל הממוחשב, מספק בידינו את היכולת לנתח ולגזור מתוכו את כל המידות והפרמטרים הנדרשים לייצור, תוך קבלת הדיוק המקסימלי האפשרי.

נרגשים לקראת האתגר הבא!

מדריכים המבוססים על הדמיות מוצר ואנימציה תלת ממדית, מספקים ללקוחות ומשתמשי הקצה, הוראות הדרכה באופן ויזואלי בהיר ומובן. הדמיות ממוחשבות אלו מספקות הדרכה מדויקת וברורה לאופן השימוש במכשירים שונים, הפעלה של תוכנות, או הדרכה לפירוק והרכבה של מוצרים מורכבים במיוחד.

מדריכים

שרטוטי יצור לפיסול סביבתי נקראים גם שופדרואינג והם השלב המציין את סיום תהליך הפיתוח והמעבר אל שלב היצור. מאחר ופסלים סביבתיים עשויים להכיל אלמנטים אמורפיים מורכבים ופרטי חיבור ייחודיים, קיימת חשיבות רבה לבנייתם כמודל ממוחשב בתלת מימד, כך ניתן לזהות כשלים שלא נתגלו בשלבים מוקדמים יותר, ולבצע את כל ההתאמות הנדרשות ליצור.

שרטוטי יצור לפיסול סביבתי

הדמיות מוצרים משמשות מעצבים, יצרנים וחברות סטארט-אפ לבחינה, המחשה ושיווק מוצרים או רעיונות שונים. הדמיות פוטוריאליסטיות מדגימות את אופן השימוש והדרכים הנכונות לתפעול המוצר, ומאפשרות הדמיה של פרופורציות, חומרים וצבעים ברמת פירוט ודיוק כה גבוהים, שלעיתים לא ניתן להבחין האם מדובר במוצר קיים או בהדמיה ממוחשבת.